KÜÇÜK BİR DOKUNUŞLA BİR ÖMÜRLÜK ETKİ: İLK YARDIM

İlk yardım; kazalar gibi hayati tehlike yaratan durumlarda, yaralılara tıbbi yardım sağlanana kadar geçen sürede yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar; olay yerinde gerçekleştirilir, tıbbi araç-gereç ve ilaç kullanılmadan yapılır. İlk yardımda temel amaçlar; hayat kurtarmak ve mevcut durumun daha kötüye gitmesine engel olmaktır. İlk yardım yapabilmek için, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı kurumlar aracılığıyla ilk yardım sertifikası almak gerekir. Yasal olarak ilk yardım müdahalesinde bulunabilmek için sağlanması gereken şartlar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu şartlar; - En az ilkokul mezunu olmak - Temel ilk yardım eğitimi almış olmak - İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı almaya hak kazanmış olmaktır. Acil yardım ve ilk yardım birbirinden farklıdır. Acil yardım, ilk yardımdan farklı olarak, yalnızca sağlık hizmetleri alanında eğitim almış sağlık personeli tarafından, ambulans ve hastanelerde yapılır. Acil yardım uygulamaları sırasında tıbbi araç-gereç ve ilaç kullanılır.


İlk Yardımda Temel Uygulamalar

İlk yardımda temel uygulamalar; koruma, bildirme ve kurtarma (K.B.K.) olarak sınıflandırılır. Koruma aşaması, olay yerindeki olası tehlikelerin belirlenmesini ve güvenli bir çevre oluşturmayı içerir. Bildirme aşamasında; yardım kuruluşlarına haber verilerek duruma yönelik doğru bilgi aktarımı gerçekleştirilir. Kurtarma ise olay yerindeki yaralılara, ilk yardım sertifikasına sahip kişiler tarafından doğru, hızlı ve sakin şekilde müdahale edilme sürecidir. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa yaralıya asla dokunulmamalı, yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır. İlk yardım bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan bilinçsiz müdahaleler hayati tehlike yaratabilir ve yasal olarak suç kapsamında değerlendirilir.


İlk Yardım Nasıl Öğrenilir?

 İlk yardım eğitimi, kişinin hayat kurtarabilecek bilgilere erişmesini sağlar. Sertifikalı ilk yardım eğitimleri, 1 grupta en az 5, en fazla 20 kişi olacak şekilde planlanır. Eğitim süresi 16 saattir ve dersler 2 günde tamamlanır. İlk yardım eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sırasında teorik bilgilerin yanı sıra, yetişkin, çocuk ve bebek uygulama mankenleri, sargı bezleri, tespit malzemeleri, simülasyon malzemeleri kullanılarak uygulamalar da yapılmaktadır. Eğitim programının sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav merkezlerinde, hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları içeren sınava tabii tutulur. Sınavda başarılı olunması durumunda katılımcılar, üç yıl geçerli olacak ilk yardımcı sertifikası ve kimliği alırlar. Üç yılın sonunda, bu belgelerin geçerlilik süresinin uzatılması gerekir. Bunun için katılımcıların, 8 saat süreli güncelleme eğitimine katılmaları gerekir. Her eğitimde iki sınav hakkı mevcuttur. Buna istinaden sınava kaydı yapıldığı halde katılım sağlamayan veya sınavda başarısız olanlar için bir sınav hakkı daha bulunmaktadır. Katılım gösterilen her iki sınavdan gerekli puanın alınamaması durumunda katılımcılar yeniden ilk yardım eğitimine kayıt olup, eğitimi tamamladıktan sonra sınava girme hakkı kazanabilir.

Nasıl İlk Yardım Eğitmeni Olunur?

İlk yardım eğitmeni olmak için, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sağlık branşlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

İş Yerlerinde İlk Yardım

Mevzuata göre, her iş yeri, tehlike sınıfı doğrultusunda yasal olarak belirlenen sayıda ilk yardımcıyı bünyesinde bulundurmalıdır. Bu rakamlar:

  • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir kişi
  • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir kişi
  • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide bir kişi

Bir Hayat Kurtarmaya Karar Vermek!
İlk yardım eğitimi almak, bir hayat kurtarmak anlamına gelebilir. Bu hayat, belki sizin ya da yakınlarınızın yaşamı anlamına da gelebilir. Ve bu eğitim, acil bir durumda hissedeceğiniz çaresizlik duygusundan daha zorlu değil; aksine oldukça kısa sürede alınabilen ve kolaylıkla öğrenilebilen bilgileri içerir.

Bireysel ya da kurumsal olarak ilk yardım eğitimi almak için bu alanda, uzman ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermekte olan Wellpoint Grup Şirketleri’ne başvurabilirsiniz.