Değerlerimiz

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

Platform Sağlık Hizmetleri ve Dan. Org. A.Ş. olarak “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri” kapsamında; 

• Türkiye'deki dış kaynak kullanımına inanan firmaların tamamına, eğitimli ve yüksek kalitede hizmet sunabilen, 

• İş Yeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanı bulmak, yerleştirmek ve denetimlerini sağlamak, 

• Çalışanların gelişimini ve memnuniyeti arttırarak, takım anlayışı mantığı ile tüm personelimizin sadık, mutlu ve gelişime açık bireyler olmasını sağlamak, 

• Hedeflerimiz doğrultusunda gelişerek, müşteri memnuniyeti mantığı ile müşterilerimiz için rekabet gücü ve avantaj yaratabilen çözüm ortağı olabilmek,

• Sağlanan hizmeti beklenen kalitede ve terminde sağlayarak daima güvenilir bir firma olmak,

• Hizmet verilen kurum ve kuruluşlarda ilgili İSG ve çevre gerekliliklerini yerine getirmek, iSG / çevre kural ve talimatlarına uymak, 

• Çalışma alanında bulunan riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

• Çalışanlarımızı doğal kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirmek, doğal kaynakları korumak, çevreye karşı duyarlı olmak, 

• Çalışma ortamında geri dönüşümü arttırmak, çevre kirliliğini azaltmak, 

• Yasal yükümlülükler çerçevesinde, sürekli iyileşmeyi benimseyerek, kalite / iSG ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına sürekli uymak firma olarak politikamızdır. 

• Etik kurallar ve çalışma ilkelerini incelemek için tıklayınız.

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasını incelemek için tıklayınız.

• İnsan hakları politikasını incelemek için tıklayınız.

• Çıkar çatışması politikasını incelemek için tıklayınız.

Wellpoint Group Of Companies

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Özgür Turgay

 

REFERANSLARIMIZ