GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİKLERİN GEREKSİZ VE YANLIŞ KULLANIMI SAĞLIĞIMIZ İÇİN CİDDİ RİSKLER İÇERİR!

Hastalıklara çoğu kez iki çeşit mikroorganizma neden olur; bakteriler ve virüsler. Antibiyotikler bakterileri tedavi eder ancak virüsleri tedavi edemez...

Antibiyotik Nedir?

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve bazen de bakterileri öldürmektedir. Enfeksiyonları doğru bir şekilde tedavi edebilmek için virüsleri bakterilerden ayırmalıyız. Çünkü antibiyotiklerin virüsler üzerine ETKİSİ YOKTUR.

Bakteriler ve Virüsler

1. VİRÜSLER

Virüslerin kendi metabolizmaları yoktur. Bu nedenle kendi başlarına üreyemezler. İçlerine girdikleri hücreleri zorlayarak, yeni virüsler üretmek için kullanırlar. Sonrasında da konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya devam ederler.

Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar:

 • Soğuk algınlığı
 • Akut bronşit
 • Grip
 • Larenjit ve pek çok Otit türü
 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Viral hepatit
 • AIDS

2. BAKTERİLER

Bakteri, tek başına bir hücreden oluşan, yaşayan bir organizmadır. İnsan vücudunda, hava, su, toprak gibi herhangi bir ortamda kendi kendine hayatta kalabilir, çok hızlı üreyebilir.

Bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar:

 • Pnömoni
 • Bakteriyal menenjit
 • Yara enfeksiyonları
 • Larenjit ve bazı Otit türleri

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

“Akılcı olmayan antimikrobiyal tedaviler” toplumda sıklıkla rastlanan enfeksiyon hastalıklarında çoğu zaman başarısız sonuçlara sebebiyet verir.

2011 yılında birinci basamak tedavilerde toplam 439,5 milyon kutu ilaç reçete edilmiş, bunun 56 milyon kutusunun antibiyotik olduğu kaydedilmiştir. Bu durum ülkemizdeki ilaç tüketiminde önemli bir yeri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının önemine işaret etmektedir.

İdeal antibiyotik kullanımı için; doğru tanı sonrası doğru antibiyotik; en uygun yoldan, etkin dozda, optimum aralıklarla, uygun süreyle verilmelidir. Doğru antibiyotik kullanımı için, bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır.

Birinci basamak tedavi hizmetlerinde antibiyotik reçetelerinin çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonları için yazıldığı gösterilmiştir.

Oysa ki birçok solunum yolu enfeksiyonu vakasında antibiyotiklerin gerekli olmadığına ve hastanın bağışıklık sisteminin basit enfeksiyonlarla mücadele edebilecek yeterlilikte olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur.

Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Yaygın olarak yanlış kullanımın gözlendiği soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için çözüm değildirler ve virüsün diğer insanlara bulaşmasını önlemezler. Antibiyotik kullanımı gerektirmeyen bu tarz durumlarda, enfeksiyonun diğer kişilere bulaşmasını önlemek için enfeksiyon kontrol tedbirlerinin alınması yeterlidir.

Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan biçimde kullanılması, bakterilerin sonraki tedavilere karşı direnç geliştirmesine neden olabilir.

Bakteriler için antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Direnç gelişirse daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda bu ilaçlar etki göstermeyebilir.

Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik-dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastanede geçirilen sürenin uzaması ve hatta ölüm oranlarının artmasıyla sonuçlanmaktadır. Ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, insanlardaki normal bakteriyel floranın değişmesine yol açar. Bu durum çoğu kez antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve ishal gibi yan etkilerin görülmesine neden olabilmektedir.

Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise bakterilerde hızla direnç geliştiren antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Hastanın, daha önceki bir hastalığında kullandığı antibiyotiği, tekrar benzer hastalığa yakalandığında hekime danışmadan kullanması yanlıştır.

Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Hekim reçetesi ile alınan antibiyotiğin, enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmesi ve direncin ortaya çıkma riskini azaltması için doğru dozda, doğru şekilde ve uygun zaman aralıklarında alınması elzemdir. Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmamalıdır. Aksi takdirde faydadan çok zarar getirecektir. Artmış veya reçetesiz alınmış antibiyotikler yerine her zaman tıbbi reçeteli antibiyotikler kullanılmalıdır.

Antibiyotiklerle ilgili doğrular!

 • Antibiyotikler yalnızca bakterilere karşı etkilidir, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemezler.
 • Antibiyotik doğrudan ateş düşürmez, sadece uygun doz ve şekillerde kullanılan antibiyotik, hastalığın kaynağı olan enfeksiyou ortadan kaldırdığı için zamanla ateş düşer.
 • Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine iyileşebilen hastalıklardır. Antibiyotik alımı gerekmez.
 • Antibiyotik, sizin grip ve soğuk algınlığını atlatmanıza yardımcı olmaz.
 • Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez.
 • Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının başkalarına geçişine engel olmaz.
 • Hekim önerisi olmadan kullandığımız antibiyotiğin etkisi olmayacağı gibi, sürekli ve yanlış kullanıldığında vücutta antibiyotiklere karşı hızla direnç gelişir. Bu durumda esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili olamazlar.
 • Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.
 • Bir önceki hastalıktan kalmış antibiyotikler, hekime danışılmadan kullanılmaz.

Antibiyotiksiz, sağlıklı günler dileğiyle…