DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ

25 Eylül 2015 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkes için refahı sağlamak adına belirli hedeflerle başlatılmış küresel bir eylem planını kapsamaktadır.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ise güvenli, sağlıklı ve insanlığa yakışır bir çalışma yürütmek için yıllık olarak düzenlenen uluslararası bir kampanyadır. İlk kez 28 Nisan 2003’te düzenlenmiş ve 2003 yılından beri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ülkeler nezdinde gözlemlenmektedir.

ILO 2017 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kampanyası ülkelerin güvenilir iş sağlığı ve güvenliği verilerini toplama ve kullanma kapasitelerini geliştirmeleri için kritik ihtiyaçlara odaklanıyordu.

Bu yıl, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü (SafeDay) ve Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü (WDACL), genç işçilerin güvenliğini ve sağlığını geliştirmek ve çocuk işçiliğini sona erdirmek için ortak bir kampanyada bir araya geldi. Kampanya, 2030 yılına kadar tüm çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarını yukarıda anılan Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne ulaştırmayı; süreci hızlandırarak 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Bu çok iyimser hedef küresel işgücünün gelecek nesillerin yararına olacak şekilde biçimlenmesini sağlamak, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak ve insanları iş sağlığı ve güvenliği kültürüne teşvik etmeye yönelik uyumlu ve bütünleşik çalışmalarla mümkün.

Bugün tehlikeli işlerde çalışan 37 milyonu çocuk (15-24 yaş arası) 541 milyon genç işçi dünyadaki iş gücünün %15’inden fazlasını oluşturuyor. Maalesef bu kişiler 25 yaş üstü yetişkin işçilere oranla %40 daha fazla “ölümcül olmayan mesleki yaralanmaya” maruz kalıyor.

Gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişim aşamalarını yeterli oranda tamamlamamış olmaları, iş deneyimi ve iş eğitimi eksikliği, işe bağlı tehlikeler ve genç işçilerin kötü çalışma koşullarına sahip tehlikeli görevleri kabul etme noktasındaki pazarlık gücü eksikliği gibi birçok faktör İSG risklerini artırıyor.

2018 SafeDay kampanyası, bu zorlukları yönetmenin ve genç işçiler için iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinin kritik öneminin altını çizmekte; fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış, iyi eğitimli genç istihdamını teşvik etmektedir. Aynı zamanda bu çabaları tüm çocuk işçilikleriyle mücadele etmekle de ilişkilendirmektedir.

ILO tahminlerine göre her gün 6.300 kişi iş kazaları veya işle ilgili meslek hastalıklarının sonucu olarak hayatını kaybediyor. Bu, yılda 2.3 milyondan fazla kişi demek. Yılda 317 milyon iş kazası meydana geliyor; bunların çoğu çalışanların işe devam etmelerini engelliyor.

Ulusal düzeyde bir iş sağlığı ve güvenliği politikası mutlaka olmalıdır; aynı şekilde şirketlerde bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmalı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına her düzeyde saygı duyulmalıdır. Burada yasa koyucular, hükümetler, işverenler ve işçiler; “tanımlanmış haklar ve sorumluluklar” sistemi ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasına aktif olarak katılmak durumundadırlar. Yapılan çalışmalarda öncelik kazaları önleme ilkesidir.

Kaynaklar
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/world-day-for-safety-and-health-atwork-2018/