SICAKTA ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SICAĞA BAĞLI HASTALIKLAR

Açık havada çalışanların aşırı sıcağa maruz kalması ciddi sağlık problemleri yaratabilir, hatta bu durum ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu hastalıklar uluslararası tıp literatüründe “sıcaklığa bağlı hastalıklar” (heat illness) olarak yer alır.

KİMLER ETKİLENİYOR?

Herhangi bir çalışan, sıcak ve nemli koşullarda ve açık havada çalışıyorsa bu hastalıktan etkilenebilir. Özellikle ağır işlerde, hantal koruyucu kıyafetler içinde ve ağır ekipman kullanarak çalışanlar daha fazla risk altındadır. Sıcaklığa bağlı hastalıklardan en çok etkilenenler inşaat, nakliye, tarım, asfalt bakım temizliği vb. gibi işlerde çalışanlardır. Bunlarla birlikte peyzaj hizmetleri, karayolu taşımacılığı, su taşımacılığı, petrol ve doğalgaz faaliyetleri de çalışanlarının aşırı sıcaklığa maruz kaldığı meslek kollarından bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

SICAKLIĞA BAĞLI HASTALIK NASIL OLUŞUR?

Normal şartlarda vücut terleme yolu ile kendisini soğutur. Sıcak ve nemli iklim şartlarında gerçekleşen terleme vücudu soğutmak için yeterli olmaz. Eğer gerekli önlem alınmaz ise, vücut sıcaklığı tehlikeli seviyelere ulaşır. Etkilenme seviyesi isilik ve yorgunluktan başlar, kramplar ve sıcaklık çarpmasına kadar çeşitlilik göstererek ilerleyebilir. Sıcak çarpması ölümcül olabilir; bu durumda acil medikal önlemler alınmalıdır.

SICAKTAN DOLAYI ÇALIŞANLARDA ORTAYA ÇIKAN BULGULAR

 • Bıkkınlık
 • Dikkatsizlik
 • Hata yapmada artış
 • Düşünsel çalışmada randıman düşüklüğü
 • Beceri isteyen işlerde randıman düşüklüğü
 • İş kazasına açık olma
 • Ağır fiziksel işlerde randıman düşüklüğü
 • Vücutta su ve asit baz dengesinin bozulması
 • Kan dolaşımının zorlanması
 • Yüksek düzeyde yorgunluk

NASIL ÖNLENEBİLİR?

İşverenler çalışanlarına güvenli çalışma alanları sağlamakla yükümlüdürler. Bu durumda aşırı sıcaktan korunmuş iş yerleri sağlamak, çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlamak işverenlerin görevi ve sorumluluğudur. Hatta işveren, çalışanları sıcaklıkla ilgili hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmeli ve onlara gerekli eğitimleri sağlamalıdır. Açık havada çalışanlar için sıcaklıktan koruma önlemleri alınırken iş yüklerine göre önleme seviyeleri arttırılmalıdır. Ağır işlerde çalışanlar, işe yeni başlayanlar ve sıcaklık toleransı düşük çalışanlar için daha sık dinlenme araları sağlanmalıdır. İş yerlerinde “açık havada sıcakta çalışmadan korunma” ile ilgili tedbirler alınmış, çalışan eğitimleri yeterli kapsamda gerçekleştirilmiş ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği ile ilgili “acil durum planları” olmalıdır.

VÜCUDUN SU KAYBETME YOLLARI

AVRUPA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ’NİN (OSHA) SICAK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU 5 ÖNERİ:

 • Susadığınızı hissetmeseniz dahi her 15 dakikada bir su için.
 • Serinlemek için gölge alanlarda dinlenin.
 • Açık renkli kıyafetler giyin ve şapka kullanın.
 • Sıcaklıkla ilgili hastalık belirtilerini öğrenin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi edinin.
 • İş arkadaşlarınıza göz kulak olun.

RİSK DÜZEYLERİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER

Açık havada çalışanlarda, sıcaklıkla ilgili hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilecek, her risk seviyesi için kritik koruyucu tedbirler şöyledir;

Sıcaklık endeksi 32.8 ºC ve altı ise risk seviyesi düşüktür.
Önleyici tedbirler;
Temel güvenlik önlemleri

 • Yeterli su içilmesini sağlayın,
 • Gerekli medikal hizmetlerin ulaşılabilir olduğundan emin olun,
 • Isı endeksi yükseldiği zamanlarda işçilerin eğitimini de içeren bir plan oluşturun,
 • Çalışanları güneş koruyucu kıyafetler giydirmeye özendirin.

 

Sıcaklık endeksi 32.8 ºC ve 39.5 ºC ise risk orta seviyededir
Yukarıdaki tedbirlere ek olarak;

 • Çalışanlara sık sık su içmesi gerektiğini hatırlatın (4 bardak/saat),
 • Hastalıkla nasıl başa çıkılır, biri hastalandığında ne yapılmalıdır gibi başlıkları işçilerle birlikte gözden geçirin,
 • Gölge ve serin alanlarda daha sık dinlenme araları planlayın,
 • İklime tolerans gösterebilen işçiler çalıştırın,
 • Bir arada çalışan işçilerin birbirini izlemesi ve gözlemlemesi için mekanizmalar oluşturun.

Sıcaklık endeksi 39.5 ºC ve 46 ºC ise risk yüksektir.
Yukarıdaki tedbirlere ek olarak;

 • Çalışanları yüksek riskli durumlar konusunda uyarın,
 • Çalışanların aktif olarak çok su içmesini sağlayın (4 bardak/saat),
 • Fiziksel egzersizleri sınırlandırın,
 • Sıcaklığa bağlı hastalıklar konusunda bilgili ve uygun çalışma / dinlenme planlamasına karar verebilecek personel çalıştırın,
 • Çalışma / dinlenme planı oluşturun ve uygulayın,
 • İşi yeniden planlama ve rotasyon gibi çalışma aktiviteleri oluşturun,
 • Soğutma teknikleri kullanın,
 • Çalışanlarla her zaman iletişim-izleme içinde olun.

 

Sıcaklık endeksi 46 ºC ve üstü ise risk çok yüksektir.
Yukarıdaki tedbirlere ek olarak;

 • Çalışanları yüksek riskli durumlar konusunda uyarın,
 • Çalışanların aktif olarak çok su içmesini sağlayın (4 bardak/saat),
 • Çalışma / dinlenme planı geliştirin ve uygulayın,
 • Fizyolojik takip yapın (örneğin; nabız, sıcaklık),
 • Kontrol tedbirleri yetersiz ve ulaşılabilir değilse işi bırakın.